Twoje opony w dobrych rękach!

PORADY > PRZECHOWYWANIE OPON

PRZECHOWYWANIE OPON
Oszacowanie żywotności opon jest praktycznie niemożliwe, ale mimo to, poprzez właściwe obchodzenie się z oponami i ich przechowywanie możliwe jest przedłużenie ich trwałości i zachowanie ich osiągów.

Powierzchnia opon nieużywanych i wystawionych na działanie czynników atmosferycznych przez co najmniej miesiąc wysycha i pęka. Takie zmiany starzeniowe opon są potocznie zwane pękaniem ozonowym lub pogodowym. Z tego powodu, opony należy zawsze przechowywać w pomieszczeniach czystych, suchych ,zaciemnionych i chłodnych.

Ujmij oponom ciężaru
Jeżeli pojazd nie będzie używany przez co najmniej miesiąc, warto go ustawić na podpórkach lub po prostu zdemontować opony. W przeciwnym razie, na gumie opon mogą pojawić się przedwczesne zmiany starzeniowe, odkształcenia, czy też zmiany w strukturze prowadzące do nagłego pęknięcia.

Przechowuj opony z dala od źródeł zagrożenia
Przy wyborze miejsca przechowywania opon, należy sprawdzić, czy nie znajdą się one w pobliżu gorących rur bądź urządzeń elektrycznych, takich jak na przykład prostowniki. Podłoże powinno być czyste, bez śladów olejów, benzyny lub innych substancji chemicznych mogących uszkodzić strukturę gumy. Opony narażone na działanie takich substancji mogą ulec nagłemu uszkodzeniu po ponownym zamontowwaniu podczas jazdy.

Opony należy przechowywać:

  • W miejscu suchym, o umiarkowanej temperaturze, osłoniętym przed bezpośrednim oddziaływaniem promieni słonecznych i złymi warunkami pogodowymi.
  • Z dala od wszelkich substancji chemicznych, rozpuszczalników lub substancji ropopochodnych.
  • Z dala od ostro zakończonych przedmiotów drewnianych, metalowych itp.
  • Z dala od otwartego ognia lub rozżarzonych elementów, przedmiotów powodujących iskrzenie czy wyładowania elektryczne.
  • Z dala od urządzeń generujących ozon (np. transformatorów, silników elektrycznych, spawarek).

Składowanie
Jeżeli opony będą ułożone jedna na drugiej, sprawdź, czy żadna z nich nie jest zniekształcona. Przy dłuższym przechowywaniu należy zmieniać kolejność ich ułożenia. Nie jest zalecane kładzenie ciężkich przedmiotów na stosie opon. Wszelkie narzędzia najlepiej trzymać w oryginalnych opakowaniach lub pokrowcach, tak aby ich ostre krawędzie nie zagrażały oponom. Przekładając bądź przenosząc opony, używaj narzędzi, które nie uszkodzą gumy. Noszenie ubrania roboczego i rękawic jest zalecane przy wykonywaniu jakichkolwiek czynności przy oponach.

Przechowywanie krótkookresowe
W krótkim okresie (max. 4 tygodnie) opony mogą być przechowywane w stosach. Wysokość stosów nie powinna przekraczać 1,2. Po okresie 4 tygodni stos opon powinien byc odwrócony. Jeżeli opony są zamontowane na kołach, powinny być napompowane i przechowywane pionowo ( nie w stosach) lub poziomo do max. wysokości 4szt. kół.

Przechowywanie długookresowe
W dłuższym okresie czasu, opony powinny być przechowywane na półkach, pionowo, co najmniej 10cm od podłoża. W celu minimalizowania deformacji, zalecane jest ich obracanie raz na miesiąc. Jeżeli opony są zamontowane na kołach, powinny być składowane poziomo pojedynczo lub w stosie do max. 4szt. po uprzednim znacznym obniżeniu ciśnienia (tak aby ciężar spoczywał na feldze a nie na boku opony).

Przechowywanie opon zimowych
Postępuj zgodnie z poniższymi zaleceniami, aby przechować opony zimowe w najlepszym stanie:

Przed zdjęciem opon zaznacz ich pozycje na osiach. Dzięki temu będziesz mógł dokonać zamiany pozycji opon na pojeździe (te które były na przedniej osi na tył), co zrównoważy ich stopień zużycia. Umyj opony i felgi wodą, a następnie wytrzyj dokładnie, by zapobiec korozji.Usuń kamienie i wszelkie obce ciała z rowków bieżnika. Opony pozostające na felgach należy położyć lub zawiesić, jeżeli jest taka możliwość. Opony zdjęte z felg powinny być ustawione pionowo lub położone na płasko w zacienionych, suchym i chłodnym miejscu z dala od rozpuszczalników i innych substancji chemicznych, które mogłyby uszkodzić gumę.
źródło: MichelinCennik wymiany opon 4 szt. (wraz z wyważaniem):


wymiana opon na felgach stalowych - 50zł
wymiana opon na felgach aluminiowych - 70złNASI PARTNERZYGUM-SERWIS wymienił już tysiące opon! Dziękujemy za zaufanie.


Wulkanizacja Kraków - Wymiana opon Nowa Huta


Copyright © 2013-2014 GUM-SERWIS - Designed by Tomasz Tytko WULKANIZACJA KRAKÓW - OPONY UŻYWANE KRAKÓW